ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน)
นักวิจัย : เศกศักดิ์ เชยชม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60847
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เศกศักดิ์ เชยชม . (2558). การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน).
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
เศกศักดิ์ เชยชม . 2558. "การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน)".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
เศกศักดิ์ เชยชม . "การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน)."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558. Print.
เศกศักดิ์ เชยชม . การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ (การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน). ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2558.