ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน
นักวิจัย : จิตรา สิงห์ทอง , จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=290051 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/117097
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตรา สิงห์ทอง , จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี . (2560). ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิตรา สิงห์ทอง , จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี . 2560. "ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิตรา สิงห์ทอง , จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี . "ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
จิตรา สิงห์ทอง , จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี . ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2560.