ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้
นักวิจัย : ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล , อัจฉรา เพ็งหนู , อำพรรณ พรมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_detail.asp?TRes_id=005-003-A-59 , http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/117033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล , อัจฉรา เพ็งหนู , อำพรรณ พรมศิริ . (2560). ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล , อัจฉรา เพ็งหนู , อำพรรณ พรมศิริ . 2560. "ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล , อัจฉรา เพ็งหนู , อำพรรณ พรมศิริ . "ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2560. Print.
ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล , อัจฉรา เพ็งหนู , อำพรรณ พรมศิริ . ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2560.