ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส
นักวิจัย : มุฑิตา เปลี่ยนศรีเมือง ไอลดา โสไหวพริบ
คำค้น : การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริการขนส่งสินค้าห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มุฑิตา เปลี่ยนศรีเมือง ไอลดา โสไหวพริบ . (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
มุฑิตา เปลี่ยนศรีเมือง ไอลดา โสไหวพริบ . 2559. "การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
มุฑิตา เปลี่ยนศรีเมือง ไอลดา โสไหวพริบ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. Print.
มุฑิตา เปลี่ยนศรีเมือง ไอลดา โสไหวพริบ . การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัดเอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์เพรส. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม; 2559.