ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร
นักวิจัย : สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , โศรดา วัลภา , วีรยุทธ พรหมจันทร์ , นพมาศ จารย์คำมา , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60642
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , โศรดา วัลภา , วีรยุทธ พรหมจันทร์ , นพมาศ จารย์คำมา , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ . (2558). การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , โศรดา วัลภา , วีรยุทธ พรหมจันทร์ , นพมาศ จารย์คำมา , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ . 2558. "การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , โศรดา วัลภา , วีรยุทธ พรหมจันทร์ , นพมาศ จารย์คำมา , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ . "การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558. Print.
สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ , โศรดา วัลภา , วีรยุทธ พรหมจันทร์ , นพมาศ จารย์คำมา , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ณัฐศชา อินทร์ชูรัญ . การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2558.