ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม
นักวิจัย : ทรงธรรม วานิชขจร , ธเนส เตชะเสน , มนัสนันท์ ไทยกมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงธรรม วานิชขจร , ธเนส เตชะเสน , มนัสนันท์ ไทยกมล . (2559). การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ทรงธรรม วานิชขจร , ธเนส เตชะเสน , มนัสนันท์ ไทยกมล . 2559. "การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ทรงธรรม วานิชขจร , ธเนส เตชะเสน , มนัสนันท์ ไทยกมล . "การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2559. Print.
ทรงธรรม วานิชขจร , ธเนส เตชะเสน , มนัสนันท์ ไทยกมล . การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการลงทุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2559.