ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล

หน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล
นักวิจัย : ธงชัย พรรณสวัสดิ์lอนันต์ สหัสกุลlพลภัทร อรัญยกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนที่สำคัญประการหนึ่ง คือการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียส่วนกลางสำหรับชุมชนเทศบาลและสุขาภิบาล ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่กำลังเดินระบบกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งหมด 24 พื้นที่ หรือเป็นจำนวนระบบเท่ากับ 29 แห่ง สามารถรองรับน้ำเสียรวมได้ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลและสุขาภิบาลที่กำลังก่อสร้างอีก 42 แห่ง รวมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่กำลังขยายขนาดของระบบอีก 3 แห่ง ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล ได้ครอบคลุมทั้งสิ้น 18 พื้นที่ คิดเป็นจำนวนระบบเท่ากับ 20 แห่ง โดยมีระบบเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
ธงชัย พรรณสวัสดิ์lอนันต์ สหัสกุลlพลภัทร อรัญยกานนท์ . (2543). โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์lอนันต์ สหัสกุลlพลภัทร อรัญยกานนท์ . 2543. "โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์lอนันต์ สหัสกุลlพลภัทร อรัญยกานนท์ . "โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ, 2543. Print.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์lอนันต์ สหัสกุลlพลภัทร อรัญยกานนท์ . โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการจัดการน้ำเสียของเทศบาลและสุขาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ; 2543.