ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ
นักวิจัย : สุวภี กลีบบัว
คำค้น : โปรแกรมค้นหา ทักษะ เทคนิคการสืบค้น การสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษา ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรมค้นหาและเพื่อให้ทราบถึงทักษะและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมค้นหา (Search Engine) ของ นักศึกษาส่วนมากทราบว่าโปรแกรมค้นหา (Search Engine) คืออะไร และใช้เว็บไซต์ Google ในการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษาคิดว่ามีทักษะในการใช้โปรแกรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ค้นหา ปานกลาง นักศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมค้นหาด้วยตนเอง ใช้เวลาเฉลี่ยในการค้นหาสารสนเทศ มากกว่า 20 นาที และได้รับผลลัพธ์จากการค้นหาที่มีเนื้อหาตรงความต้องการในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สุวภี กลีบบัว . (2560). การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
สุวภี กลีบบัว . 2560. "การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
สุวภี กลีบบัว . "การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2560. Print.
สุวภี กลีบบัว . การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของ. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2560.