ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
นักวิจัย : ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล . (). ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล . . "ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล . "ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, . Print.
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล . ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความเป็นพลเมืองอาเซียนในรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; .