ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา
นักวิจัย : ธีระพงษ์ พวงมะลิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระพงษ์ พวงมะลิ . (2560). สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธีระพงษ์ พวงมะลิ . 2560. "สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธีระพงษ์ พวงมะลิ . "สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ธีระพงษ์ พวงมะลิ . สมบัติทางแม่เหล็กของอนุภาคนาโน Fe3O4/Au ที่มีโครงสร้างแบบคอร์/เซลล์ : การศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อการประยุกต์ในการนำส่งยา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.