ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน
นักวิจัย : อนันต์ พลธานี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ พลธานี . (2560). ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนันต์ พลธานี . 2560. "ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนันต์ พลธานี . "ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
อนันต์ พลธานี . ศึกษาอัตราการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนในที่ดอน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.