ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม
นักวิจัย : ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรม . (2560). การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรม . 2560. "การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรม . "การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรม . การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัข และแมวแบบกลุ่ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.