ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน
นักวิจัย : นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง . (2560). การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง . 2560. "การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง . "การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
นันทวุฒิ จงรั้งกลาง . การปรับตัวของลักษณะสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพน้ำท่วมขังที่แตกต่างกัน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.