ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์
นักวิจัย : อัมพร แซ่เอียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมพร แซ่เอียว . (2560). การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัมพร แซ่เอียว . 2560. "การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัมพร แซ่เอียว . "การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
อัมพร แซ่เอียว . การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.