ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ . (2560). การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ . 2560. "การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ . "การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ . การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์ศึกษารอยเลื่อนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.