ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย
นักวิจัย : สุทธิพรรณ กิจเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิพรรณ กิจเจริญ . (2560). การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุทธิพรรณ กิจเจริญ . 2560. "การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุทธิพรรณ กิจเจริญ . "การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
สุทธิพรรณ กิจเจริญ . การใช้เทคนิคอัลลีล-สเปซิฟิกพีซีอาร์เพื่อตรวจหากลายพันธุ์ของยีนจี-6-พีดีที่พบบ่อยในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.