ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 )

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 )
นักวิจัย : ปรเมศ บันเทิง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรเมศ บันเทิง . (2560). การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 ).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปรเมศ บันเทิง . 2560. "การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 )".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปรเมศ บันเทิง . "การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 )."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ปรเมศ บันเทิง . การเจริญเติมโต พัฒนาการ และสรีรวิทยาการตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆกันต่อสภาพแวดล้อมแต่ละฤดูกาล (ปีที่ 2 ). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.