ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น )

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น )
นักวิจัย : ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
คำค้น : วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ . (2560). การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น ).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ . 2560. "การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น )".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ . "การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น )."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ . การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น ). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.