ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ผศ.ศิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ศิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . (2560). การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ศิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . 2560. "การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ศิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . "การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ผศ.ศิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิสัญญีสำหรับผู้ให้บริการของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.