ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล . (2560). การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล . 2560. "การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล . "การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ดลฤทัย โกวรรธนะกุล . การจัดการความรู้เมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมส์ จังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นสูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.