ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
นักวิจัย : ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล . (2560). การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล . 2560. "การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล . "การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.
ผศ.ไพโรจน์ มูลตระกูล . การคำนวณสมบัติทางอีเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTio3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่างๆ และ โครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกิริยาในขบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.