ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . (2559). โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . 2559. "โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . "โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . โครงการวิจัยการ Financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายและประเด็นวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.