ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
นักวิจัย : ผกาวดี แก้วกันเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกาวดี แก้วกันเนตร . (2559). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผกาวดี แก้วกันเนตร . 2559. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผกาวดี แก้วกันเนตร . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ผกาวดี แก้วกันเนตร . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวปภาสนีย์ แก้วกันเนตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.