ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2559). การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2559. "การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การย่อยสลายเพื่อให้ได้น้ำตาลพร้อมกับการหมักเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากลำต้นปาล์มน้ำมันและการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเพื่อผลิตมีเทน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.