ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
นักวิจัย : ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . (2559). การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . 2559. "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . "การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล . การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.