ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร
นักวิจัย : อนาลยา หนานสายออ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนาลยา หนานสายออ . (2559). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนาลยา หนานสายออ . 2559. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนาลยา หนานสายออ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
อนาลยา หนานสายออ . การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่บนเว็บในระดับครัวเรือนเกษตรกร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.