ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา
นักวิจัย : ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . (2559). กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . 2559. "กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . "กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559. Print.
ผศ.ฐิรชญา มณีเนตร . กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ ทหาร : กรณีศึกษากองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง เป็นนักศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.