ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข
นักวิจัย : จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด . (2558). ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด . 2558. "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด . "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด . ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพลูต่อเชื้อมาลาสซีเซียพาไคเดอมาทิสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสุนัข. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.