ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นักวิจัย : วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . (2558). โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . 2558. "โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . "โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ . โครงการวิจัยด้านหลักประกันทางสังคมและประเด็นวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย ทำการวิจัยร่วมกับฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.