ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : สุปราณี วานมนตรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปราณี วานมนตรี . (2558). การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุปราณี วานมนตรี . 2558. "การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุปราณี วานมนตรี . "การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
สุปราณี วานมนตรี . การวิเคราะห์อัตรากำลัง กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.