ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
นักวิจัย : ธานี เทศศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานี เทศศิริ . (2558). การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธานี เทศศิริ . 2558. "การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธานี เทศศิริ . "การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ธานี เทศศิริ . การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.