ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม
นักวิจัย : ปริญญา จินดาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา จินดาประเสริฐ . (2558). การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . 2558. "การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . "การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. Print.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . การประยุกต์ใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุซ่อมแซม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.