ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล)
นักวิจัย : นันทกานต์ วงศ์เกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทกานต์ วงศ์เกษม . (2557). โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . 2557. "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.