ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย
นักวิจัย : โชติชนะ วิไลลักขณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชติชนะ วิไลลักขณา . (2557). คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . 2557. "คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . "คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
โชติชนะ วิไลลักขณา . คุณสมบัติการดื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวและของสแตฟิโลคอคคัส ออเรียสดื้อยาเมธิซิลลินสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.