ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม)
นักวิจัย : ฉันทนา อารมย์ดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา อารมย์ดี . (2557). การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . 2557. "การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . "การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
ฉันทนา อารมย์ดี . การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.