ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2556). ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2556. "ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
อลิศรา เรืองแสง . ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ศิริอร เหล่าชัย เป็นผู้รับทุน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.