ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.
นักวิจัย : นันทกานต์ วงศ์เกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทกานต์ วงศ์เกษม . (2556). ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก..
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . 2556. "ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . "ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.