ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2556). ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2556. "ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.