ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์
นักวิจัย : กาญจนา เศรษฐนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา เศรษฐนันท์ . (2556). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กาญจนา เศรษฐนันท์ . 2556. "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กาญจนา เศรษฐนันท์ . "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
กาญจนา เศรษฐนันท์ . การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธ์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.