ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก
นักวิจัย : นันทกานต์ วงศ์เกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทกานต์ วงศ์เกษม . (2555). วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . 2555. "วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . "วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.