ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด
นักวิจัย : มณีรัตน์ ภัทรจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ ภัทรจินดา . (2555). การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มณีรัตน์ ภัทรจินดา . 2555. "การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มณีรัตน์ ภัทรจินดา . "การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.
มณีรัตน์ ภัทรจินดา . การพัฒนารูปแบบการจัดการความเจ็บปวดในมารดาหลังคลอด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555.