ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ
นักวิจัย : วีระ ภาคอุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ ภาคอุทัย . (2554). ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . 2554. "ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . "ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
วีระ ภาคอุทัย . ยุทธศาสตร์การผลิต การตลาดพริกและภลิตภัณฑ์ประเทศไทย ระที่ 1 และการติดตามการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.