ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย
นักวิจัย : นันทกานต์ วงศ์เกษม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทกานต์ วงศ์เกษม . (2554). การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . 2554. "การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . "การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
นันทกานต์ วงศ์เกษม . การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.