ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2554). การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . 2554. "การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . "การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
วิเชียร เกิดสุข . การศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขงอิสาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำโขง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.