ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
นักวิจัย : เชิดชัย สุนทรภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชิดชัย สุนทรภาส . (2553). เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เชิดชัย สุนทรภาส . 2553. "เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เชิดชัย สุนทรภาส . "เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
เชิดชัย สุนทรภาส . เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.