ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii
นักวิจัย : เชิดชัย สุนทรภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชิดชัย สุนทรภาส . (2553). เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เชิดชัย สุนทรภาส . 2553. "เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เชิดชัย สุนทรภาส . "เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
เชิดชัย สุนทรภาส . เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.