ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2
นักวิจัย : ปริญญา จินดาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา จินดาประเสริฐ . (2553). โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . 2553. "โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . "โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . โครงการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตามกลไลการพัฒนาที่สะอาด(Clean Development Mechanism,CDM) ในภาคคมนาคมและขนส่ง ระยะที่ 2. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.