ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2553). การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2553. "การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การหมักไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนจากไฮโดรไลเตสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.