ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย
นักวิจัย : โชติชนะ วิไลลักขณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชติชนะ วิไลลักขณา . (2553). การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . 2553. "การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . "การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
โชติชนะ วิไลลักขณา . การศึกษายีนก่อโรคร่วมกับ SCCmec typing และ variable numbers of tandem repeats typing (VNTR) เพื่อจำแนกสายพันธุ์สแตฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในประเทศไทย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.