ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : วิเชียร วรพุทธพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร วรพุทธพร . (2553). การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร วรพุทธพร . 2553. "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร วรพุทธพร . "การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
วิเชียร วรพุทธพร . การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเช้าและอาหารขบเคี้ยวจากข้าวเม่าเพื่อเป็นสินค้าเชิงพานิชย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.